Šta da radim kada bojler ne greje vodu

//Šta da radim kada bojler ne greje vodu

Problemi sa bojlerom se ogledaju u kvaru na grejaču, termostatu, instalacijama, kazanu, sigurnosnom ventilu, brinoks crevima. Nedovoljno tople vode ili hladna voda iz bojlera prilikom tuširanja, pranja sudova jasno ukazuju da se došlo do kvara na bojleru. Kvar na bojleru može biti manji ili veći i svakako ga treba rešti što pre kako zbog potrebe za toplom vodom tako i radi bezbednosti.

Zašto se dešava kvar na bojleru?

Usled dotrajalosti delova na bojleru ili neredovnog održavanja to jest čišćenja kamenca iz bojlera, može se desti kvar na bojleru. Redovan servis bojlera je garancija da će električni uredjaj za zagrevanje vode uvek biti u funkciji.

Dijagnostika kvara na bojleru

Ako bojler ne greje vodu, nema dovoljno tople vode, pucketa kada greje vodu, varniči, zuji, ima slab pritisak su znakovi koji ukazuju gde je došlo do kvara na bojleru. Kada sijalica svetli na bojleru a bojler ne greje vodu jasno je da su instalacije bojlera ispravne i da je na bojleru crkao grejač. Kada upalite bojler a lampica ne svetli i bojler ne zagreva vodu problem je nastao u električnim instalacijama u bojleru. Ukoliko bojler pregreva vodu i čuje se ključanje vode u kaznu došlo je do problema sa termostatom. Ključanje vode u bojleru je opasna situacija jer se stvara pritisak u kazanu i ako pritisak ne reguliše sigurnosni ventil na bojleru može doći do pucanja bojlera. U slučaju da bojler curi na poklopcu ispod došlo je do propadanja dihtung gumice na flanšni bojlera ili se kazan na bojleru probušio.

Čime se utvrdjuje kvar na bojleru?

Da bi se utvrdio kvar na bojleru potrebno je poznavati princip rada uredjaj to jest kako bojler zagreva vodu. Alati koji su potrebni da bi se tačno utvrdio kvar jesu glinerica ili unimer. Skidanjem plastičnog poklopca na dnu bojlera započinje se utvrdjivanje kvara. Glinericom se ispituju faza i nula na klemama električnih instalacija bojlera. Ovaj postupak može biti rizičan jer ispitivanje bojlera pomoću glinerice se radi pod naponom struje. Unimerom je sigurnije vršiti utvrdjivanje kvara na bojleru.

Zašto grejač bojlera ne greje vodu?

Taloženjem kamenca na grejaču dolazi do njegovog pucanja ili ne efikasnog rada. Da bi se ispitao rad grejača sa glinericom potrebno je ispitati dolazak struje u grejač. Ukoliko glinerica svetli na oba kontakata grejača tada je on ispravan i prekid instalacije je na nuli. Ako je nula u prekidu treba ispitati sigurnosni termostat. Ispravnost sigurnosnog termostata se vrši proverom oba kraja ulaza i izlaza nule. Kada sigurnosni termostat ima prekid sprovoda kontakta nule a drugi elementi su u funkciji tada će na izlazu ka grejaču glinerica svetleti. Siguran znak da je termostat pregoreo ili zalepio kontakt je kada glinerica ne svetli na ulazu sa kleme. Sada se vraćamo na početak ispitivanja grejača i ukoliko glinerica ne svetli na kontaktima faze grejača provera se rad unimerom. Merenjem unimerom utvrdjuje se vrednost otpora na grejaču. Jasan znak da je grejač neispravan je ne očitavnje vrednosti otpora.

Popravka bojlera

Zamena grejača na bojleru, termostata, instalacija su intervncije koje se rade kada bojler ne greje vodu. Bilo koja od ovih intervencija da se izvodi popravka bojlera vremenski traje veoma kratko. Ne pokušavajte sami da rešite kvar već to treba da uradi majstor za bojler koji ima stručnost i znanje. Profesionalni vodoinstalater sa iskustvom može otkloniti svaki kvar na bojleru.

Pozovi 069 623 301