Oštećena Kanalizaciona Cev

//Oštećena Kanalizaciona Cev

Oštećena kanalizaciona cev nije nešto što želite da ignorišete. Oštećen vod kanalizacije može napraviti štetu imovine kao i biti potencijalna opasnost po zdravlje ljudi. Ako primetite da vaša kanalizacija ne funkcioniše i treba vam snimanje kanalizacije i zamena kanalizacionih cevi pozovite nas. Dolazimo u najkraćem vremenskom roku.

Oštećena kanalizaciona cev

Kanalizaciona linija je podzemna cev koja nosi sve otpadne vode iz kuće, stana ili poslovnog objekta u gradski kanalizacioni sistem ili septičku jamu. Četri najčešća znaka oštećenja kanalizacione cevi se ogledaju u zagušenju kanalizacije, neprijatnim mirisima u objektu, pojavom budji i povećanim prisustvom štetočina. Kako je kanalizaciona cev postavljena u zemlji ili podu teško je ustanoviti da je došlo do oštećenja. Zato ukazujemo koji su znaci da je oštećena kanalizaciona cev.

Sporo oticanje vode

Sporo oticanje vode u jednom odvodu znači da imate jednostavno zagušenje koje se može reširi pomoću ručne sajle ili sajlom na elektro pogon. Medjutim kada se u vašem objektu javi začepljenje kanalizacije na više odvoda, to je signal da je možda nastalo oštećenje odvodne cevi kanalizacije.

Neprijatan miris iz kanalizacije

Ako imate oštećenje kanalizacije osetićete neprijatan miris koji se širi po dvorištu i u samom objektu. Iz odvoda kanalizacije nikada ne bi trebalo da se širi bilo koja vrsta mirisa. Ono što osećate može biti otrovni kanalizacioni gas koji polako, ali sigurno ulazi u delove vašeg doma.

Pojava budji

Ukoliko primetite da se budj brzo širi po vašem objektu, naročito u podrumu, to bi mogao biti jedan od zankova da je nastalo oštećenje kanalicijone cevi.

Pojava pacova i buba

Primećujete iznenada porast glodara i buba u vašem objektu? To bi mogao biti znak da je oštećena kanalizaciona linija. Pacovi često žive u kanalizaciji i provlače se kroz najmanje pukotine u odvodu. Slično tome, bube vide ispucanu kanalizacionu cev koja je savršeno leglo za njih zbog stajaće vode. Ovo omogućava insektima da se brzo množe.

Curenje kanalizacione cevi

Čim primetite ili sumnjate u curenje kanalizacione cevi, reagujte odmah bez odlaganja. Curenje odvodne cevi kanalizacije može napraviti štetu po podu, plafonu ili zidovima. Takodje može doći i do poplave kada pukne kanalizaciona cev. Izlivanje fekalne i sanitarne vode iz cevi itekako može imati uticaj na zdravlje ljudi. U slučaju da vam treba zamena kanalizacionih cevi ili samo dela instalacije pozovite nas. Naš profesionalan vodoinstalater biće na vaoj adresi u najkraćem vremenskom roku.

Zamena kanalizacione cevi

Kada kanalizaciona cev pukne ili se ošteti uslugu vodimo kao hitne inervencije. Povoljna cena zamene kanalizacione cevi, profesionalna i kvalitetna usluga je naša najbolja preporuka. Na naš vodoinstalaterski servis uvek se možete osloniti. Sve radimo po standardu i propisima. Garanciju dajemo na kvalitet pružene usluge.

Pozovi 069 623 301