Kada Treba Raditi Snimanje Kanalizacije

//Kada Treba Raditi Snimanje Kanalizacije

Kada treba raditi snimanje kanalizacije? Snimanje vodovodnih cevi kanalizacije kamerom treba da se radi kako bi se tačno utvrdilo mesto oštećenja cevi ili blokade u njoj. Cena za snimanje kanalizacije nikada nije visoka iz razloga što snimak omogućava rešavanje uzroka problema na tačnoj lokaciji bez nepotrebnog kopanja zida ili poda.

Kada treba raditi snimanje kanalizacije

Iako ga nevidite kanalizacioni sistem je od vitalnog značaja za normalno funkcionisanje u vašem domu. To tek shvatate kada se pojavi problem sa kanalizacijom koja ne funkcioniše. Izlivanje fekalija i prljave vode iz kanalizacije ne samo što može naneti materijalnu štetu već može biti opasno po zdravlje ukućana. Možda mislite da je problem sa kanalizacionim cevim lako uočljiv medjutim to uvek nije tako. Ukoliko ignorišete sporo oticanje vode ili nizak nivo vode u wc šolji koji su jasni znaci zagušenja možete napraviti veće probleme sebi. Ukoliko niste sigurni kada treba uraditi snimanje kanalizacije kamerom navešćemo znakove koji ukazuju da snimanje cevi treba obaviti.

Neprijatni miris u kupatilu ili kuhinji

Jedan od najčešćih i očiglednih znakova da je vreme za pregled kanalizacionog sistema je neprijatan miris koji se oseća iz tuš kabine, umivaonika, slivnika, sudopere. Miris kanalizacionog gas u kupatilu ili kuhinji  je znak da se odvodne cevi kanalizacije ne provetravaju pravilno. Neprijatan miris iz kanalizacije može biti potencijalna opasnost po zdravlje ukućana i o tome terba voditi računa i reagovati odmah.

Nizak nivo vode u wc šolji

Siguran zanak da vam je potreban pregled odvoda je ako primetite nizak nivi vode u wc šolji. Uzrok niskog nivoa vode može biti začepljena kanalizacija. Ne samo nizak nivo već i bilo kakva oscilacija nivoa vode takodje su znaci ozbiljnijeg narušavanja odvodne cevi kanalizacije. Tada je potrebno pozvati vodoinstalaterski servis za snimanje kanalizacije kamerom kako bi se utvrdio tačan uzrok nastalog problema.

Zgušenje kanalizacije

Imate često zagušenje kanalizacije ili vraćanje vode iz odvoda u sanitarije? To je znak da je došlo do potune blokade odvodne cevi. Formirani čep u odvodu kanalizacije ima za rezultat vraćanje vode u wc šolju, kadu, sudoperu, lavabo i izlivanje vode po kupatilu. Nakupljene masti na zidovima cevi, nerazložen toalet papir, ulšci, vlažne maramice i ostali higijenski predmeti su najčešći uzrok nastanka zagušenja kanalizacije. Snimanje kamerom odvoda je najbolji nači da se utvrdi tačno mesto i stepen blokade kako bi se odgušenje kanalizacije uspešno rešio.

Sporo oticanje vode

Sporo oticanje vode iz sudopere, umivaonika, kade, wc šolje su pokazatelji da je problem nastao u kanalizaciji. Ukoliko se ovaj problem istovremeno dešava na više mesta obavezno treba uraditi kompletan pregled svih odvodnih cevi u objektu. Pomoću snimka kamere jasno se uočavaju problemi koji stvaraju spor ili nikakav protok vode u kanalizaciju.

Preleivanje septičke jame

Kada primetite da su se na površini dvorišta pojavile otpadne vode to je znak da je došlo do pucanja glavne kanalizacione linije. Svako pucanje kanalizacione cevi ili prelivanje fekalija iz septičke jame predstavlja zdravstveni rizik za vašu porodicu. Kako ne bi ste gubili vreme i prekopavli celo dvorište da bi pronašli mesto gde je cev pukla koristite uslugu snimanje cevi kamerom. Na ovaj način brzo se locira mesto oštećenja kanalizacionog odvoda što doprinosi efikasnom rešavanju problema.

Pozovi 069 623 301